Budowa dwukomorowej suszarni do drewna EKOPOL. Zwiększenie potencjału suszarń do 350m3 jednorazowego wsadu, co w skali miesiąca pozwala wysuszyć ok. 3000 m3 tarcicy.