Raven Sp. z o.o. jako jedno z najnowocześniejszych przedsiębiorstw branży drzewnej jest przodującym producentem opakowań. Pragnąc osiągnąć sukces i uzyskać pozycję lidera rynku, dążymy do coraz większego zadowolenia swoich Klientów i Otoczenia poprzez:

 

  • Zachowanie zgodności systemów zarządzania jakością, środowiskiem oraz bezpieczeństwem pracy z obowiązującymi normami i przepisami prawa.

 

  • Terminowe dostarczanie wyrobów najwyższej jakości.

 

  • Śledzenie najnowszych trendów w branży oraz wymagań Klientów.

 

  • Inwestycje w nowe technologie poprawiające jakość, warunki BHP i oddziaływanie na środowisko.

 

  • Zapobieganie wypadkom przy pracy,chorobom zawodowym i zdarzeniom potencjalnie wypadkowym.

 

  • Działania zmierzające do zapobiegania zanieczyszczeniom środowiska – eliminacja lub co najmniej minimalizacja negatywnych wpływów na środowisko.

 

  • Prowadzenie racjonalnej gospodarki odpadami.

 

  • Podnoszenie świadomości dotyczącej jakości, środowiska i BHP naszych pracowników.

 

  • Ciągłe monitorowanie i doskonalenie ZSZ, procesów produkcyjnych, znaczących aspektów środowiskowych oraz warunków BHP związanych ze specyfiką działalności firmy.

 

Gwarantuję, że we wszystkie działania firmy wpisana jest jakość, troska o środowisko i warunki pracy a każdy pracownik zaangażowany jest w rozwój ZSZ oraz pełną realizację jego założeń.

 

Prezes Zarzadu