W lipcu 2016 roku firma Raven sp. z o.o. w Kostrzynie nad Odrą otrzymała międzynarodowy certyfikat FSC® CoC (Forest Stewartship Council Chain of Custody).

 

Certyfikat stanowi respektowaną przez światową opinię publiczną i gremia gospodarcze gwarancję dobrej jakości surowca drzewnego pochodzącego z lasów, w których prowadzona jest racjonalna gospodarka leśna i ochrona zasobów przyrody.

Certyfikacja FSC® CoC istotną częścią systemu Forest Stewardship Council® do certyfikacji i etykietowania produktów pochodzenia drzewnego w całym łańcuchu dostaw.

Proces Chain of Custody zapewnia konsumentowi, że zakupione przez niego produkty z certyfikatem FSC® pochodzą z odpowiedzialnie zarządzanych źródeł w których gospodarka leśna prowadzona jest zgodnie z międzynarodowymi standardami ekologicznymi, społecznymi i ekonomicznymi.

System zarządzania łańcuchem dostaw w oparciu o standard FSC® CoC obejmuje m.in. zarządzanie jakością, specyfikację materiałów oraz ich identyfikację i segregację, kontrolę produkcji, fakturowanie oraz dokumentację sprzedażową i umieszczanie na produktach znaku FSC®.