W lipcu 2016 roku firma Raven sp. z o.o. w Kostrzynie nad Odrą otrzymała międzynarodowy certyfikat FSC® CoC (Forest Stewardship Council® Chain of Custody).   Certyfikat stanowi respektowaną przez światową opinię publiczną i gremia gospodarcze gwarancję surowca drzewnego pochodzącego z lasów, w których prowadzona jest racjonalna gospodarka leśna i ochrona zasobów przyrody. Certyfikacja FSC® CoC istotną częścią systemu Forest Stewardship Council® do certyfikacji i etykietowania produktów pochodzenia drzewnego w całym łańcuchu dostaw. Proces Chain of Custody zapewnia konsumentowi, że zakupione przez niego produkty z certyfikatem FSC® pochodzą z odpowiedzialnie zarządzanych źródeł w których gospodarka leśna prowadzona jest zgodnie z międzynarodowymi standardami ekologicznymi, społecznymi i ekonomicznymi.