Poniżej zamieszczamy dokumentację techniczną do zapytania nr 3/2018/RAV/151 Wszystkie niezbędne informacje znajdują się w poniższych załącznikach. W razie jakichkolwiek problemów technicznych, prosimy o kontakt z administratorem – p. Łukasz Cieślik, tel. 519643094 Dokumentacja badań podłoża gruntowego – Pobierz Dokumentacja badań podłoża gruntowego Karty otworów – Pobierz Wyniki sondowania cz. 1 – Pobierz Wyniki sondowania… Read More
W lipcu 2016 roku firma Raven sp. z o.o. w Kostrzynie nad Odrą otrzymała międzynarodowy certyfikat FSC® CoC (Forest Stewardship Council® Chain of Custody).   Certyfikat stanowi respektowaną przez światową opinię publiczną i gremia gospodarcze gwarancję surowca drzewnego pochodzącego z lasów, w których prowadzona jest racjonalna gospodarka leśna i ochrona zasobów przyrody. Certyfikacja FSC® CoC… Read More