Poniżej zamieszczamy dokumentację techniczną do zapytania nr 3/2018/RAV/151

Wszystkie niezbędne informacje znajdują się w poniższych załącznikach. W razie jakichkolwiek problemów technicznych, prosimy o kontakt z administratorem – p. Łukasz Cieślik, tel. 519643094

 1. Dokumentacja badań podłoża gruntowego – Pobierz
 2. Dokumentacja badań podłoża gruntowego Karty otworów – Pobierz
 3. Wyniki sondowania cz. 1 – Pobierz
 4. Wyniki sondowania cz.2 – Pobierz
 5. Wykres uziarnienia gruntu – Pobierz
 6. Dokumentacja budowlana Podkłady DWG – Pobierz
 7. Pozwolenie na budowę – Pobierz
 8. Plan zagospodarowania terenu PZT – Pobierz
 9. Koncepcja zagospodarowania – Pobierz
 10. Konstrukcja – Pobierz
 11. Instalacje Sanitarne – Pobierz
 12. Bilans terenu – Pobierz
 13. Zdjęcia terenu – Pobierz
 14. Instalacje elektryczne – Pobierz